Det ena är att konstatera att de stora förlagen sannolikt signalerat att de inte vill uppleva en upprepning av händelserna i höstas. Dessa utlöstes av mässledningens vacklande hållning och slutliga val att låta den högerextrema tidningen vara med vid Bokmässan i Göteborg. Allt talar för att det var detta beslut som utlöste den beryktade nazistdemonstrationen, vilken i sin tur bidrog till att antalet mässbesökare kraftigt minskade och till att alternativa mässor började organiseras.

Det andra är att konstatera att Bokmässans tidigare vd Maria Källsson har avgått och att den tillförordnade efterträdaren Frida Edman därmed har möjlighet att göra en självständig bedömning. Någon sådan tycks i praktiken aldrig ha skett inför mässan 2017 – i stället försökte man hitta principer som skulle vara så enkla och tydliga att frågan löste sig själv.

Och principen att en bokmässa ska vara öppen för alla sorters åsikter är naturligtvis rimlig. Men i detta fall ställdes mässledningen inför en utställare vars ledande företrädare aktivt deltagit i en skrämselkampanj riktad mot misshagliga journalister. Det borde ha räckt som skäl att avstänga Nya Tider. De som tagit fram mässans eget principdokument kan knappast ha räknat med att dra till sig utställare som aktivt och handgripligt angriper andras yttrandefrihet.

Vad som nu händer inför mässan 2018 lär visa sig efter hand. Det kan tänkas att andra högerextrema aktörer försöker ta över den plats som Nya tider har haft både 2016 och 2017. Risken att litteraturen precis som i år kommer i skymundan är överhängande. Men Bokmässan är ingen offentlig myndighet som är skyldig att släppa fram allt. Vill man inte ha utställare som förnekar Förintelsen eller propagerar för etnisk rensning så har man rätt att avstå. Och då måste man också kunna göra en självständig bedömning av tänkbara utställare.