Vd, chefredaktör och ansvarig utgivare: Kalle Sandhammar
Politisk chefredaktör: Håkan Holmberg
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Jens Pettersson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Roger Berglund
Nyhetschefer: Malin Norrgård, Catrin Pihl
Redaktör unt.se: Lars Johansson, Ida Nordenhem
Tjänstgörande webbredaktör: 018-478 14 35
Prenumeration: 018-478 10 50