De senaste dagarna har väg 825 varit översvämmad på fältet mellan riksväg 70 och Gölja utanför Fjärdhundra i Enköpings kommun. På tisdagen körde en bil fast på det översvämmade avsnittet och Trafikverket stängde av vägen. Det rör sig om cirka en kilometer väg som har stängts av mellan 70:an och byn.

Robin Strömberg är en av invånarna i Gölja. Han fick lämna sina två barn, 11 och 13 år, kvar hemma eftersom skolbussarna inte längre kunde köra på den avstängda och översvämmade vägen.

– Vi hoppas att de gör någonting så att våra barn kan komma till skolan, säger han.

Artikelbild

| Översvämning. Trafikverket har stängt av vägen till Gölja på grund av detta.

Grannen Magnus Berkefelt berättar att översvämningarna är ett återkommande problem med vägen. En gång i tiden var det sjö där vägen går. Marken har dikats, men vägen ligger lågt och därför svämmar den då och då över.

– Det händer nästan varje år, säger han-

Vi träffar Magnus Berkefelt tillsammans med Nora Strömberg, 13, Simon Sohlán, 9, och Jessica Persson, alla från Gölja, vid det översvämningsdrabbade vägavsnittet. Simon och Nora har fått stanna hemma från Fjärdhundraskolan.

Idag bor det sju skolelever i Gölja by. Fem av dem går i grundskolan i Fjärdhundra och två går på gymnasiet. Alla har skolskjuts.

Eftersom föräldrarna i byn har sina arbeten ser de ingen möjlighet att på egen hand ombesörja transport av barnen morgon och kväll vid olika tider till och från riksväg 70, där bussen kan stanna.

Det finns en alternativ väg till och från Gölja, en omväg som innebär ungefär en mils extra resväg, men den omvägen tog inte skolbussen på onsdagen.

Från Enköpings kommuns sida åberopar man föräldraansvaret, att föräldrarna ska se till att barnen kommer till skolan, enligt det Magnus Berkefelt fick under onsdagen.

Han har tidigare varit i kontakt med representanter för Trafikverket, tidigare Vägverket, om det återkommande problemet med vägen.

– Responsen har varit ganska blygsam. De säger att det inte är deras problem att vattnet inte försvinner, säger han.

Samtidigt ser han en paradox i att det bara några kilometer bort finns en stor bergtäkt som förser det stora vägarbetet på riksväg 70 med stenmaterial, något som också skulle kunna användas till att höja vägbanan på den översvämningsdrabbade vägen till Gölja.

För invånarna i Gölja kan den översvämmade vägen förbli en realitet som de måste förhålla sig till för lång tid framöver.

– Vi kan få vänta till i vår innan det här har sjunkit bort, säger Magnus Berkefelt.