Försäljningen av bostadsrätterna på Bahcotomten, det som nu kallas Bahcostaden, gick trögt och nu har Peab lagt de planerna på is.

Enligt planerna skulle de första husen i området byggs längs Tallbackvägen, intill JP Johanssonmuseet. Kvarteret skulle bestå av två hus i fyra våningar och lägenheterna av olika storlek, från tvåor till femmor. Priserna för lägenheterna låg från cirka 1,5 miljon upp till drygt tre miljoner kronor.

– Det var ett stort intresse för lägenheterna men försäljningen gick trögt. Priset låg kanske lite för högt och fördelningen av lägenheter passade inte riktigt. Nu har vi tänkt om och ritat andra typer av lägenheter och fått ned priserna, säger Stefan Liljebris, regionchef vid Peab.

De nya planerna omfattar tre punkthus på den östra delen av det gamla industriområdet. Ett sexvåningshus och två åttavåningshus med sammanlagt omkring 100 lägenheter.

Lägenheterna blir också något mindre än de i den första planen, ettor, tvåor och treor.

– Vi har projekterat om, gjort ytorna mer effektiva och prisvärda. Det ger en lägre kostnad per kvadratmeter, säger Stefan Liljebris.

Ävenom det första projektet lagts på is fortskrider planerna på att bygga fler bostäder på området.

– Vi kommer att utveckla Bahcostaden och bygga fler bostäder där. Ni blir det lite fler ettor som ger yngre personer möjlighet att köpa sin första bostad, säger Stefan Liljebris.

Målet är att produktionen av punkthusen ska komma igång efter årsskiftet.