Ett samverkansprojekt har inletts mellan företagarföreningarna, Håbo kommun och Håbo marknads AB.

Ambitionen är att lyfta det lokala näringslivet och att Håbo ska bli en av Sveriges 20 bästa kommuner att vara företagare i.

Men vägen dit är troligen inte spikrak. I den senaste undersökningen från Svenskt näringsliv om kommunernas företagsklimat fick Håbo bottenbetyg och hamnade på plats 187 av 290. En försämring jämfört med tidigare undersökningar och den sämsta hittills. Förra året låg Håbo kommun på plats 116.

Enligt rapporten har 30 procent av företagen som medverkat i undersökning funderat på att lämna kommunen som en konsekvens av det dåliga företagsklimatet.

– Det går bra för företagen men man upplever inte att näringslivsklimatet är så bra som det skulle kunna vara, sade Lars-Erik Sandhgren, VD vid Håbo marknads AB, vid det kick-of möte som hölls i fredags.

Det nystartade samarbetsprojektet ska fortsätta med dialogmöten i tre ämnen; samverkan och dialog, infrastruktur och kommunikation samt leva, bo och fritid. Dialoggrupperna ska träffas flera gånger under hösten och vintern och tanken är att man ska ta fram konkreta förslag till beslutsfattarna i kommunen.

Projektledare för samverkansprojektet är Petra Forsström, företagare i kommunen, och kommunens Närlingslivsråd utgör styrgruppen för projektet.

Dialogmötena är öppna för alla som är intresserade av att delta i utvecklingsarbetet av näringslivet i Håbo.