Tolv tonårspojkar blev utsatta för det olaga tvånget under en tioårsperiod. Men den 41-årige idrottsledaren anser att han genomfört övningar med målsägandena för att de skulle bli bättre idrottsutövare, och att ungdomarna samtyckt till det.

"Över lag har det varit fråga om utdragna och allvarliga gärningar där ungdomarnas andning har begränsats på olika sätt samtidigt som deras rörelsefrihet varit starkt begränsad. Det har typiskt sett funnits en beaktansvärd risk för livshotande tillstånd om inte andningsbegränsningen hade avbrutits i tid", skriver hovrätten i ett pressmeddelande.

När det gäller skadeståndsdelen har hovrätten gjort en annan bedömning, och de flesta målsägandena har fått ett något högre skadestånd.

Åtalet rörde även flera fall av grovmisshandel och kammaråklagare John Dagnevik överklagade tingsrättsdomen i ville att 41-åringen ska dömas för både grovt olaga tvång och grov misshandel.

Båda gärningarna är så pass allvarliga att de bör ses som två separata brott, sade Dagnevik till TT i samband med överklagandet.

Men hovrätten anser liksom tingsrätten att de "andningsbegränsande åtgärderna" ska bedömas som en del av det olaga tvånget.