Anders Hamsten

Rektor för Karolinska institutet (KI) 2013–2016, avgick i februari i fjol efter massiv kritik. Hamsten friade Macchiarini från misstanken om forskningsfusk och försvarade Macchiarinis operationer i en debattartikel i Dagens Medicin.

Harriet Wallberg

Rektor för KI 2003–2013. Enligt Sten Heckschers rapport om Macchiarini-affären var Wallberg pådrivande i att rekrytera Paolo Macchiarini till KI och Karolinska universitetssjukhuset (KS). Hon lämnade KI för att bli universitetskansler men avskedades av regeringen.

Hans-Gustaf Ljunggren

Lämnade på eget initiativ sitt uppdrag som dekanus för forskning vid KI. Ljunggren en av de personer som handlade ärendet där Macchiarini friades från forskningsfusk.

Jan Carlstedt-Duke

Lämnade sin roll som rektorsråd på KI i februari i fjol. Carlstedt-Duke bidrog till att fria Macchiarini från misstankarna om forskningsfusk.

Lars Leijonborg och KI:s styrelse

Leijonborg var ordförande för KI:s styrelse och avgick den 2 september inför att Sten Heckscher skulle presentera sin rapport. Helene Hellmark Knutsson (S), minister för forskning och högre utbildning, avskedade senare hela KI:s styrelse och sade att hon hade avskedat även Leijonborg om han inte gått frivilligt.

Katarina LeBlanc

Har begärt att få sitt namn borttaget från en vetenskaplig artikel publicerad i ansedda Lancet. Artikeln utreds för forskningsfusk.

Urban Lendahl

Lämnade sin post som sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen eftersom han utretts för sin roll i att rekrytera Macchiarini.

Timeout

Utöver dessa tvingades dessutom två chefer på KS att ta timeout.