Mer än var fjärde kommun bedömer att antalet EU-medborgare som tigger har minskat sedan förra året. Bara fyra av 251 kommuner som svarat på SVT:s enkät anser att tiggeriet har ökat.

Det är landets socialchefer som ombetts göra en bedömning av hur omfattande tiggeriet är. Runt hälften av de svarande, 136, tycker att det är ungefär lika många som förra året.

Dubbelt så många som i fjol upplever att antalet som tigger har minskat, 76 kommuner mot 36 förra året.

Vi upplever att tiggeriet har minskat. Det beror nog delvis på att Uppsalaborna ger mindre pengar men också på att vi har större möjlighet att erbjuda dem en hemresa, säger Uppsalas kommunalråd Ilona Szatmári Waldau (V), till SVT Nyheter.

I maj i år bedömde de kommunerna som svarat på enkäten att det finns mellan 3 200 och 3 800 utsatta EU-medborgare som tigger i Sverige. I april i fjol var motsvarande bedömning mellan 3 900 och 4 700. Siffrorna rymmer dock stor osäkerhet.