Grundvattennivåerna är fortsatt mycket låga i Östra Svealand, och läget är enligt Gästrike Vatten AB mycket ansträngt i Östhammars kommun. På Östhammars kommuns webbplats uppmanas till sparsamhet:

– Vi vill självklart att vi alla hjälps åt att minska den vattenförbrukning vi kan, särskilt i detta ansträngda läge med så låga grundvattennivåer, säger Peter Nyberg, kommundirektör.

Som exempel nämns att kranen inte behöver stå och rinna i onödan vid tandborstning och matlagning, att man kan duscha lite kortare, undvika att vattna trädgården med dricksvatten och i stället spara regnvatten i tunnor från hängrännorna på taket.

"Det är den onödiga vattenförbrukningen vi måste minska på. Vi rekommenderar också att du tänker en och två gånger innan man fyller sin pool med dricksvatten" skriver kommunen på webbplatsen.

Mindre än en tiondel av de 160 liter vatten per person och dygn som används i Sverige går till dricksvatten och för matlagning. Övrigt vatten går till stora delar åt till dusch, disk, toalettspolning och tvätt.

Kommundirektören Peter Nyberg säger att kommunen även ser över de kommunala verksamheterna för att bidra till sparsamhet.

– Vi fortsätter vårt pågående arbete med att byta ut duschar och vattenkranar i kommunens fastigheter mot snålspolande, när det gäller bevattning av blommor på allmänna platser håller vi på att utreda om det går att bevattna med regnvatten eller från vattendrag och i hela vårt planarbete har vi hållbar samhällsutveckling i fokus.