Stölderna har skett under våren och drabbat ett tiotal äldre. Tjuven eller tjuvarna har lyckats ta sig in i de äldres värdeskåp där deras privata pengar förvaras. Det var personalen på äldreboendet upptäckte att pengar försvunnit.

– Allt som köps för pengarna bokförs och vi upptäckte att bokföringen inte stämde. När vi kontrollerade fattades det pengar för flera av våra äldre, säger vård och omsorgschef Helena Carlsson.

Värdeskåpen får inte innehålla mer än 500 kronor, så det rör sig inte om några stora summor. Men ett par hundra kronor per värdeskåp har stulits.

– Att pengar försvinner är naturligtvis mycket allvarligt. Alla är bekymrade över det som hänt. Vi har polisanmält stölderna, säger Helena Carlsson.

Enligt Kjell Ederyd, kommunpolis i Tierp, har förhör hållits både med personal och ledning. Han anser att det mesta tyder på att någon som jobbar eller har jobbat på boendet ligger bekom stölderna.

– Det kan också vara någon vikarie. Det är ju stor omsättning på folk inom vården. Stölderna har dessutom skett under en längre tid, våren och fram till midsomnar, säger han.

Polisen har inte någon misstänkt i dagsläget men har säkrat en del spår som skickats för analys.

– Vi får se vad det kan ge, säger Kjell-Åke Ederyd.

Samtidigt har Tierps kommun bytt ut värdeskåpen mot nya.

– De gamla gick att få upp med en kniv. De nya har en inloggningsfunktion som gör att varje person som öppnar skåpet går att identifiera, säger Helena Carlsson.

Har ni haft stölder av pengar tidigare?

– Ja, en gång förra året. Då drabbades ungefär lika många äldre, men det var på ett annat boende. Polisen kunde inte få fram vem som gjort stölderna.

Också där har kommunen bytt värdeskåp. Nu ska det göras på alla äldreboenden.