Mannen åtalades tillsammans med en kamrat för att ha hanterat och överlåtit tre kilo cannabis till två andra män i Uppsala en dag i maj 2015. Tingsrätten dömde båda till fängelse men 30-åringen nekade till brott och överklagade till hovrätten.

Domstolen slår nu fast att det i och för sig finns omständigheter som är besvärande för mannen. I ett telefonsamtal som polisen avlyssnade diskuterade han med en annan av de inblandade, kort innan narkotikan bytte ägare på en p-plats i Uppsala. I samtalet förklarade mannen att det skulle vara "tre" av något. Han hävdade senare i förhör att det handlat om tre värktabletter som han skulle hämta hos kamraten, men hovrätten anser att den förklaringen är en efterhandskonstruktion.

Enligt domstolen är det klarlagt att mannen haft intresse av narkotikan. Mycket talar också för att han kunde bestämma hur mycket av narkotikapartiet som skulle säljas vidare, enligt domstolen.

Trots det räcker inte bevisen för att slå fast att han verkligen var ägare och försäljare av narkotikan. Hovrätten pekar särskilt på att det saknas teknisk bevisning som binder mannen till cannabispartiet. Slutsatsen blir att han frias. Kamraten har tidigare fått brottsrubriceringen mildrad och straffet sänkt av hovrätten.