Det säger seniorprofessor Bengt Gerdin vid Uppsala universitet, som på uppdrag av Karolinska Institutet våren 2015 gjorde den första fuskutredningen kring Paolo Macchiarini.

– Eftersom åklagarna bedömt att det inte går att i domstol bevisa att operationerna förkortat patienternas liv hade något annat beslut än att lägga ner förundersökningarna varit oväntat. Det ändrar inte på något sätt bilden av att han agerat oetiskt, oaktsamt och i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Bengt Gerdin.

I sin utredning 2015 kom Bengt Gerdin bland annat fram till att luftstrupsoperationerna vid Karolinska universitetssjukhuset gjorts utan etiska tillstånd och att Macchiarini i vetenskapliga artiklar fuskat genom att rapportera helt missvisade uppgifter om operationsresultaten.

Artikelbild

| Bengt Gerdin

KI:s dåvarande ledning beslutade ändå några månader senare att fria den berömde stjärnkirurgen från alla fuskmisstankar, men senare utredningar har bekräftat och stärkt slutsatserna i den gerdinska utredningen.

På ett par punkter anser Bengt Gerdin att det verkligen hade gått att även i domstol besvisa att Paolo Macchiarini agerat brottsligt när operationerna genomfördes utan etikprovningstillstånd och patienterna medicinerades med oprövade läkemedel utan tillstånd av Läkemedelsverket.

– Tyvärr uppdagades detta först efter det att preskriptionstiden för brott mot etikprövningslagen respektive läkemedelslagen redan hade löpt ut . Det väcker frågan om preskriptionstiden borde förlängas än nuvarande två år, säger Bengt Gerdin.