Kvinnan, som kommer från Libanon, sökte asyl i Sverige men fick avslag i våras. Hon ska utvisas men uppger att det inte går eftersom hon förstört sitt pass och nu inväntar nya resehandlingar.

I fjol kom en lag om att asylsökande som ska utvisas kan förlora bidrag och boende. Innan lagändringen kunde Migrationsverket åläggas att betala kost och logi även för dem som fått ett utvisningsbeslut.

Den libanesiska kvinnan ansöker om bistånd tills hon fått ett nytt pass och kan ta sig från Sverige. I annan fall kan hon inte försörja sig. Hon åberopar ett undantag i lagen som säger att bistånd kan beviljas om det är omöjligt att genomföra utvisningen.

Förvaltningsrätten i Uppsala säger dock nej till bidrag och boende. Motiveringen är att kvinnan "genom att förstöra sina resehandlingar själv har försatt sig i denna situation."

Sedan lagen om mottagande av asylsökande skärptes 2016 har över 7 000 personer förlorat rätten till bistånd. Det är enbart asylsökande som inte medverkar till att lämna landet som kan bli av med förmånerna.