Sommartid är också tid för vägarbeten. Just nu är det inte bara nya bostadshus som byggs runt om i Uppsala kommun. På en lång rad adresser pågår också vägarbeten. I kartan har vi samlat alla sommarens byggen som på ett eller annat sätt påverkar bil-, gång- och cykeltrafiken i Uppsala. Klicka på punkterna i kartan för att läsa mer om varje bygge.

Fotnot: Punkterna i kartan visar endast arbeten som berör kommunala vägar i Uppsala kommun. Informationen är inhämtad från Uppsala kommun.