Att förtäta Uppsala är en del av politikernas strategi för stan. Det gäller såväl nya som existerande områden.

– Anledningen är att människor inte ska behöva bil i samma utsträckning och att man vill utnyttja kommunala resurser så som vatten och avlopp på bästa sätt. Bygger man glest kostar sådant mer, säger Claes Larsson, som i januari blev Uppsalas första stadsarkitekt på många år.

Han påpekar att Uppsala i stort är en relativt gles stad, vilket undersökningar visar att många gillar.

– Men jag träffar också människor, främst yngre, som tycker tvärtom och vill ha mer stadsliv.

Håller du med dem som anser att det byggs för tätt i dag?

– Både och. Jag kan inte säga att allt som byggts har blivit bra. Att bygga inne i stan kräver ofta sanering av förorenad mark, vilket gör att man måste bygga tätare för att ha råd. Markpriserna är ju också höga. Det är en utmaning att bygga tätt och ändå behålla grönska och få ljusa bostäder och gårdar, men vi jobbar kontinuerligt för att nå dit.

Hur då?

– Genom att säga till byggherren att sänka ett hus, flytta ett hus eller gestalta om området.

En del är rädda för att man bygger bort charmen med Uppsala, vad säger du?

– Det finns en risk att man bygger bort värden om man inte noga beaktar dem. Men identitet är ju inte ett statiskt begrepp, Uppsala har inte sett likadant ut sedan 1600-talet. Viktigt är att skapa en stad i mänsklig skala, med ljus och luft, och det är vad den nya arkitekturpolicyn strävar mot.

Din tjänst är ny. Är det märkligt att en stad av Uppsalas storlek inte haft en stadsarkitekt tidigare?

– Ja, kanske. Man kan väl säga att den här helhetssynen – så att man bygger in ljus, luft och service – kanske inte funnits fullt ut. Det är mitt jobb att lyfta de frågorna.