Enligt åtalet har mannen inte lämnat in årsredovisningen för krogbolagets verksamhet och ett dotterbolag i tid. Krögaren misstänks för två fall av bokföringsbrott och åklagaren begär även att tingsrätten ska döma ut företagsbot på 50 000 kronor vardera för de båda bolagen.

Krögaren har i förhör medgett att redovisningarna inte lämnats in men förklarat att det berott på slarv och inte skett med avsikt. Enligt mannen var han tvungen att koncentrera sig så mycket på verksamheten att det inte blev tid att lämna över redovisningen till bolagens revisor.