Enligt åklagaren har krögaren antingen uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Åsidosättandet består i att krögaren inte i tid avslutat den löpande bokföringen med årsredovisning för det räkenskapsår som avslutades 30 juni 2016.

– Till följd härav har rörelsens ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen, skriver kammaråklagare Agneta Falkbäck i sin stämningsansökan.

Det bolag krögaren företräder bör därför dömas att betala företagsbot med 50 000 kronor, menar hon.

Krögaren har i förhör medgett att redovisningarna inte lämnats in men förklarat att det berott på slarv och inte skett med avsikt. Enligt mannen var han tvungen att koncentrera sig så mycket på verksamheten att det inte blev tid att lämna över redovisningen till bolagens revisor.

Målet kommer att avgöras vid Uppsala tingsrätt.