"Var har alla öppna ytor tagit vägen? Varför måste man bygga så vansinnigt mycket, på varenda kvadratmeter, inne i stan? Det finns ju massa mark utanför stan!!" /Lena

"Tyvärr så bygger man bort det som var Uppsalas charm med centrala staden där vissa landmärken fått styra. Det byggs för högt och för tätt. Idag kan vi vara i vilken stad som helst, allt är dig likt. Flera som flyttat från staden och besöker den känner inte igen sig o säger att den förlorat din karaktär. De vill inte flytta tillbaka." /kvinna i Svartbäcken

"Förtätningen som sker förstör Uppsala. Stadens "gröna lungor" försvinner och torde inte gå att få tillbaka. När dessa ytor byggs bort skapar det ett elände för de boende, samtidigt som Uppsalas särart och charm försvinner. Bostadsförsörjningen kan tillgodoses på ytor utanför stadskärnan." /man i Storvreta

"En stad fylld av enbart fyrkantiga lådor kommer aldrig någonsin upplevas som lika charmig och vacker som en stad där det oxå finns mjuka former infogade lite här och där. Jag är förtätningsförespråkare men inte förespråkare av den slags stad som nu byggs." /man i Ulleråker

"Ingen harmoni, bara maximerat antal bostäder/kvm." /Pelle

"Nya bostäder tar inte hänsyn till hur människor som ska bor där kommer att må psykiskt och fysiskt. Det är för trångt mellan husen. Balkongerna är i vissa fall så nära varandra att man skulle kunna ta steget över till den andra. Innergårdarna är trånga och växtligheten ibland obefintlig. De nya husen har ett formspråk som tror sig vara häftigt och nytt, medan det i själva verket är omänskligt, kalt, hårt och med vassa kanter. Det verkar som om de som bygger tror att det viktiga är att folk ska ha tak över huvudet, och inte hur det är att verkligen bo där." /Daniel

"Förtätningen innebär också att trafiken blir intensivare. Många fler bilar skall trängas på mindre yta. Om utbyggnaden av bostäder centralt fortsätter i denna utsträckning måste vi förbjuda biltrafik i större utsträckning i bostadsområdena likväl som i innerstaden." /kvinna i Gamla Uppsala

"Galet att bygga nya hus på innergårdar! Bygg utanför stan istället." /kvinna på Kvarngärdet

"Det byggs alldeles för tätt. Även staden måste "kunna andas". Låt äldre bostadsområden slippa grova förtätnigar. De tillhör Uppsalas kända stadsbild. Inga högre byggnader i stadskärnan som skymmer vår berömda stadssilhuett. Bebygg ej på våra kvarvarande grönytor i stadsnära miljö." /Åke

"När ett byggbolag presenterar ett projekt visar det enbart sitt eget bygge, inget om hur det blir i samspel med husen på granntomterna. Det gör det svårt att som bostadsköpare av nybyggnation förstå hur det verkligen kommer att se ut dit man flyttar. Många bli obehagligt överraskade." /kvinna i Höganäs

"De stora nybyggda kolosserna mellan Botaniska och slottet har förfulat och försämrat området. Nya bostadshus smälls upp alldeles för tätt." /kvinna i Ekeby

"Jag är starkt emot planerad förtätning i Eriksberg!" /man i Eriksberg

"Bor nu i en gammal charmig lgh med en fin gård som jag älskar. Har varit och tittat på nybyggen pga behov av hiss i framtiden men tycker att allt är byggt typ runt en gård där alla balkonger har insyn mot gården och mot varandra. Ingen frihet liksom. Älskar gröna gårdar med träd och buskar mm." /Ann

"Förtätning är bra och krävs om Uppsala ska få växa men viktigt att parker planeras in (och nej, innergårdar/parker på tak är inte detsamma som parker, pga att det är för små och att alla inte har tillträde till dem) och att boende i nya hus inte ger cellskräckskänsla (negativt exempel: nya lägenhetshus i Librobäck med bara fåtal metrar mellan husens balkonger)." /Sofia

"Förtätning skapar en levande stad med förutsättningar för mer aktiviteter och service i "trötta" glest bebyggda områden." /Thomas

"Fullständigt vansinnigt med denna absurda förtätning." /Åsa

"Vi tycker att det byggs för trångt. Det blir mörkt på innergårdarna och mycket insyn. Vi bor i Salabacke och har nybyggnationen inpå knutarna." /kvinna i Salabacke

"Alldeles för tätt mellan byggnader är inte hälsosamt, ett kortsiktigt synsätt som ger "dåliga" områden. Accepteras pga bostadsbrist. Rymd och växtlighet ger långsiktigt ett bra boende och det är bra för enskilda och staden." /kvinna i Eriksberg

"Jag vill gärna se Uppsala växa till en modern storstad. Jag gläds åt de höghus som byggs och planeras, åt att tomter och platser nära stadskärnan byggs ut. Mycket av byggena kring exempelvis stationen tycker jag lyfter staden och ger den en storstads prägel. Utmärkt! Men på många håll där det byggs nytt tycker jag att husen står för tätt. Insynen till grannen är fullkomlig. Den trängseln kan vi komma att ångra i framtiden." /man i Fålhagen

"Det behövs höga hus, mer än 10 våningar för att människor skall flytta hit och företag kunna etablera sig med personal som behöver bostäder. Innerstaden behöver förtätas och byggas på höjden. Om man inte tycker om människor eller stadsmiljö bör man bosätta sig någon annanstans." /kvinna i city

"Hus över 5-6 våningar upplever jag gör det omänskligt, både i fråga om utomhusmiljö och när det gäller förhållande till grannar. Det satsas alldeles för lite på gröna ytor, småparker. De behövs för att vistas i men framför allt för att se när man passerar och läkas i själen." /kvinna i Luthagen

"Naturområden försvinner den ena efter den andra. Måste alla bo så centralt? Går det inte att köpa loss mark t.ex vid Sävja, Gränby o andra områden för att bredda city?" /kvinna i Valsätra

"Den ikeamodernism som råder i dagens stadsbyggande är inte attraktiv. Vi är inne i ett förfinat miljonprogram, där förtätning är ledordet." /man i Slavsta

"Man förtätar för förtätningens skull på något sätt. Öppenheten mellan byggnader med gröna områden tappas bort. Man ska inte behöva titta in till grannen." /Lennart

"Tror att man i framtiden kommer se tillbaka på denna tid och undra "hur tänkte de"? Att bygga för framtiden innebär inte bara många och billiga bostäder, det handlar också om kvalitet såsom gröna stråk och parker, tillgång till affärer, dagis, skolor etc" /kvinna

"Det byggs för tätt. Vi har nya medlemmar i vår förening som flyttat från nya områden där insynen är mkt stor och avskildheten är begränsad." /man i Tunabackar

"Satsa mer på kranskommunerna runt Uppsala. De östra delarna är fantastiska att bo i med bra kollektivtrafik och vacker natur med sjöar och skog." /kvinna i Länna

"Uppsala håller på att förlora all charm och trivsel. Förtätningar av gamla stadsdelar är förödande. Barn behöver ha en trygg och naturlig miljö, inte bara lekparker omgivna av gator och höga hus. Genom att förtäta eller bygga nytt extremt tätt blir hemmen mörka och utemiljön torftig. Alla behöver ljus och grönska för att må bra." /Ulla