Oron är stor för vad som ska hända med den gamla kulturmiljön i infarten till stadsdelen Bergsbrunna. Ett 80-tal närboende har skrivit på en protestlista med krav på att kommunen tar sitt ansvar och rustar upp och bevarar Linnés Sävja.

Hans-Björn Eriksson som sedan elva år driver kafé och kulturverksamheten Gårdsoasen på Linnés Sävja tillsammans med sin fru Boel Larsson anser att kommunen struntar i den gamla gården. Som det är nu förfaller den.

– Gården blev kulturminnesförklarad år 1994. Linné ägde den och vistades här till och från. Men i dag finns ingen budget för underhåll och reparationer. Mangårdsbyggnadens tak skulle behöva lagas och ett av husen står helt tomt efter en hussvampssanering, säger han.

Artikelbild

| Kulturintresse. Hans-Björn Eriksson har anlagt en humlegård vid Linnés Sävja. Nu är han orolig för gårdens framtid.

Kommunen rev ut undervåningen för att få bort ohyran.

– Men de har inte återställt något. Det besked som jag fått av kommunens tjänstemän är att det inte finns några pengar, säger Hans-Björn Eriksson.

Han arrenderade tidigare marken runt om Linnés Sävja och hade höns, får och andra djur där på bete. Men kommunen krävde nytt avtal med så kostsamma villkor att han inte ansåg sig ha råd att fortsätta. Nu arrenderar en person med hästar marken.

– Vi tänkte driva vårt kafé vidare i sommar också men den kommunala toalett som installerades till Linnéjubileet 2017 följde med i det nya arrendet så nu har varken vi eller hembygdsföreningen någon kundtoalett. Vi vet inte hur det kommer att påverka verksamheten.

Hans-Björn Eriksson anser att kommunen inte har någon tanke eller plan för vad de vill med Linnés Sävja.

– Vi har diskuterat det här i ett år nu men inte kommit någon vart. Politikerna verkar inte vilja ta i Linné Sävja trots att det är en del av det svenska Linnéarvet. Det känns verkligen som om man jobbar i motvind, säger han.

Inom Danmarks hembygdsförening, som har sin verksamhet i mangårdsbygganden, är oron också stor. Ordförande Peter Nordgren anser att hela miljön skulle kunna vara en oas i ett växande Bergsbrunna med det nya naturreservatet Årike Fyris ett stenkast därifrån.

– Vi har uppvaktat både kommunstyrelsen och kulturnämnden och framfört våra önskemål, men inget händer. Vi vill att man tar ett samlat grepp kring hela miljön innan det är för sent, säger Peter Nordgren.

Vad säger då kommunen?

Kommunalrådet Erik Pelling (S) har tidigare både haft möten och mejlkorrespondens med de som verkar på Linnés Sävja med det har runnit ut i sanden. I dag försäkrar han att det " inte finns någon politisk vilja att dra undan mattan för Linnés Sävja". Men han medger att kommunen inte har någon plan för vad som ska hända med kulturminnet.

– Det är bara att konstatera att det inte finns någon plan i någon riktning. Vi får ta till oss de synpunkter som kommit fram och sedan titta lite närmare på frågan. Men jag kan inte lova något, säger han.

Varför ingen plan. Tänker ni inte behålla Linnés Sävja?

– Det finns inga tankar på att vi inte skulle ha det kvar. Jag tror det beror på arrendefrågan, säger han.

Enligt Erik Pelling har den marknadsanpassning som gjorts av kommunens arrenden lett till kraftigt höjda kostnader för arrendatorerna. Flera arrendatorer som håller det stadsnära landskapet öppet genom naturbeten har hotat sluta eller redan gjort det, som Hans-Björn Eriksson på Linnés Sävja.

– Nu ska vi se över arrendena för att kunna gynna betesdrift och gårdar med levande djur. Det kan påverka verksamheten vid Linnés Sävja, säger Erik Pelling.