Det är de bussar som drivs med biogas och biodiesel HVO som kommer att användas. Även de hybridbussar som drivs elektriskt och med HVO-driven förbränningsmotor kommer att brukas.

HVO är ett fossilfritt biobränsle som produceras genom vätebehandling av vegetabiliska oljor, biologiskt avfall och restprodukter.

– För helåret 2017 har vi målet att 75 procent av trafiken ska drivas med fossilfria drivmedel, säger miljöadministratör för Gamla Uppsala Buss i ett pressmeddelande.

Gamla Uppsala Buss planerar att köra all sin trafik på fossilfria bränslen året om senast år 2020.