Händelser som den stora skogsbranden i Västmanland 2014 visade att det finns oklarheter i vem som har vilket ansvar bland landets 21 länsstyrelser. Enligt regeringen har bristen bidragit till vissa otydligheter i roll- och ansvarsfördelningarna vid krisberedskap.

Charlotte Svensson är statssekreterare på Justitiedepartementet.

– Problemen har framför allt visat sig när en kris eller ett räddningsarbete har gått över länsgränserna. Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 är ett exempel. Genom att lägga det här arbetet på en länsstyrelse så tror Regeringen att vi får en bra grund att stå på vid framtida händelser, säger hon.

Hur har problemen sett ut?

– Det har framför allt visat sig när det gäller roller och arbetsfördelning vid allvarliga situationer, säger Charlotte Svensson.

Fredrik Lindgren på länsstyrelsen i Uppsala är handläggare i civilt försvar.

– Uppdraget hamnade på vårt bord så sent som den fjärde december så vi har inte hunnit fatta något beslut ännu om hur arbetet kommer att läggas upp. Men klart är att övriga länsstyrelser och Myndigheten för samhällskydd och beredskap kommer att involveras i arbetet. Det finns bland annat ett nätverk för alla försvarsdirektörer vid länsstyrelserna där uppdraget kommer att diskuteras, säger han.

Varför är denna fråga viktig?

– Det handlar om att före, under och efter större kris i samhället se till att alla aktörer som är inblandade drar åt samma håll, säger Fredrik Lindgren.