En mindre del av Flogsta vårdcentral är för tillfället avstängd och vare sig personal eller patienter får vistas där. Just nu pågår diskussioner mellan fastighetsägaren Studentstaden, vårdcentralen och primärvården om en evakuering. Mätningar har visat på skadliga partiklar i inomhusluften och golven i hela vårdcentralen ska rivas upp.

En tidigare anställd fick lov att byta jobb efter ett år på Flogsta vårdcentral.

– Jag fick så svåra astmabesvär och var fullmedicinerad hela tiden för att kunna arbeta. Två veckor efter att jag slutade kunde jag trappa ned på medicinerna och idag är jag medicinfri, säger hon.

Artikelbild

| Delar av Flogsta vårdcentrals lokaler har stängts och vare sig personal eller patienter får vistas där.

Enligt henne fick fem av sju anställda i den nu avstängda korridoren besvär med hosta, snuva eller astma. Hon har en klar bild av vad som måste ske.

– Huset måste rivas, det finns inga alternativ.

Men just nu verkar inga sådana planer finnas. I stället planeras för att arbetet med att ta upp golven och göra rent ned till betongen ska komma igång. Studentstaden hoppas att det kan ske under första kvartalet 2018. Under tiden måste vården flyttas.

– Det här är en stor åtgärd och vi diskuterar nu om en evakuering ska ske etappvis eller om hela lokalen ska stängas. Det är för tidigt att säga hur det blir, säger Joakim Palestro, fastighetschef på Studentstaden.

Artikelbild

| Flogsta vårdcentral ligger ovanpå ett parkeringshus. Studentstaden som äger lokalerna ska nu riva upp alla golv och göra rent ned till betongen.

Personal har mått dåligt på Flogsta vårdcentral förr. Under två år för drygt tio år sedan flyttades hela verksamheten till Svartbäckens vårdcentral och Samariterhemmet. Orsaken var liksom nu hälsoproblem hos personalen. 2011, bara ett par år efter sanering och återinvigning var det dags igen. Efter nya åtgärder försäkrade primärvården att alla problem var borta och att ingen skulle behöva få besvär igen. Men nu har alltså personal tvingats sluta på grund av besvären.

Borde huset rivas?

Artikelbild

| "Huset måste rivas" säger en tidigare anställd vid Flogsta vårdcentral som fick lov att sluta på grund av astmabesvär.

– Nej, det är inte ett dåligt hus. Men det är speciellt i och med att det är byggt på ett parkeringshus. När vi byggde om 2011 gjorde vi det inte tillräckligt bra, och det är väldigt olyckligt, säger Joakim Palestro.

UNT har talat med flera tidigare anställda. De tycker att det gått alldeles för långsamt med att hitta källan till problemen, att sätta in åtgärder och ta hand om personalen.

Kerstin Karlqvist Falk slutade i våras. Hon satt sju år i den nu avstängda delen. Sina hostningar blev hon i stort sett kvitt när hon slutade.

– Det är jättedåligt att man inte gjort något åt det här tidigare. Men nuvarande chefen på vårdcentralen har tagit tag i det ordentligt, säger hon.

Vad tänker du om att du suttit i nu avstängda lokaler i sju år?

– Det känns obehagligt.

Den tidigare anställde med astmabesvär uttrycker sig så här:

– Man har fått lov att vara sin egen företagshälsovård eftersom det har gått så sakta.

Joakim Palestro förstår dem.

– Jag är självkritisk, vi har inte varit så snabba som vi hoppas att vi ska vara.

Primärvården oroar sig nu för att huset fått så dåligt rykte att personal inte kommer att våga ta ett jobb där.

– Det har varit alldeles för många svängar. Vi måste titta på alternativ, säger Tord Jansson, planerings- och försörjningschef på primärvården.

Sista december 2019 går hyreskontraktet med Studentstaden ut. Fråga är vad som händer efter det, om ännu en sanering räcker för att återuppbygga förtroendet för lokalerna, eller om vårdcentralen måste flytta till nya lokaler. Och ska de i så fall hyras eller ska vården själva bygga nytt och äga.

– Sådana överväganden måste vi naturligtvis göra nu, säger Tord Jansson.

Hyresvärden är skyldig att hålla med fullvärdiga lokaler. Några tydliga besked om var verksamheten ska evakueras har primärvården ännu inte fått, uppger han.

När vill ni att en evakuering ska ske?

– Imorgon förstås, eller i alla fall så snart som möjligt. Det här är jobbigt för personalen.

Vad tänker du om patienterna?

– Att det här är jobbigt för dem med. Men jag hoppas att de inte har exponerats för de här partiklarna under så lång tid.