Marken skakar när fem jättestora spadformade metallplåtar trycks ner i marken med väldig kraft. De kilformade spadarna bökar lite upp och ner, styrda av operatören Thomas Fröling, som manövrerar det hela med några spakar.

Uppdraget går ut på att ta bort två ekar från en p-plats nära Stadshuset som ska byggas om. Spadarna är kopplade till ett specialfordon för trädflyttning som körts hit från Tyskland.

Det gnisslar när metall pressas mot sten och grus. På bara några minuter har kilarna greppat tag i den första ek som ska flyttas. Strax är hela paketet med träd, rötter och omgivande jord uppbaxat och färdigt för transport till Kastellparken i Nyby där eken ska få rota sig.

Artikelbild

| Eken med rötter och omgivande jord lastas på fordonet. Sedan ska trädet köras till en park i Nyby där det ska planteras i ny mylla.

Enligt Thomas Fröling, som jobbar med trädflyttning för Opitz International i Tyskland, är företaget det enda i Europa som har den här typen av maskiner.

– Vi har varit på uppdrag i Ungern, Frankrike och flera andra länder. Vår största maskin utgörs av en ombyggd ramp för raketavskjutning som användes under andra världskriget. Den kan flytta träd som väger upp till tio ton.

Enligt Elias Halling, projektledare vid stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun, hade alternativet till trädflyttningen varit att såga ner träden vid Stadshuset.

– Men vi ville bevara ekarna eftersom de anses skyddsvärda. Kommunen skulle ha kunnat kapa träden och köpa in två nya ekar men det hade blivit dyrare än att flytta dem.

Artikelbild

| Färdigt för avfärd.

Att flytta träd är enklare under vinterhalvåret än under de varma årstiderna, uppger Elias Halling.

– Då är träden invintrade och har slutat suga upp vatten till kronan. Det kan inte uppstå lika mycket skador på träden om de flyttas under den kalla perioden. Man skulle kunna säga att det är mindre risk för att träden blöder. Dessutom finns det inget lövverk som kan förstöras.

Artikelbild

Som UNT tidigare rapporterat satsar Uppsala kommun mycket på att bevara träd och operationen vid Stadshuset är inte första gången som den tyska maskinen för trädflyttning hyrs in. Kommunen har utsett 2018 till "trädår" vilket innebär att Uppsalas träd ska ges extra uppmärksamhet.

Kommunen håller på att inventera alla träd på kommunal mark. Det är en del av kommunens ambition att så långt som möjligt bevara skyddsvärda träd när det byggs fastigheter och gator i Uppsala.