Enligt Trafikverkets presstjänst var det ett lokfel som gjorde att tåget stannade på spåret. Övrig trafik ska inte ha påverkats men samtliga passagerare fick evakueras från det havererade tåget.

Tåget var på väg från Stockholm och hade nästan nått fram till slutstationen i Uppsala när loket gick sönder. Passagerare rapporterar till UNT att resenärerna fick vänta ombord i en timme innan besked kom om evakueringen. Tåget hade då stannat i höjd med Boländernas industriområde.

Inga närmare uppgifter fanns på söndagskvällen om orsaken till lokhaveriet.