Det säger fiskekologen Josefin Sundin, som var en av forskarna som förra året anmälde Oona Lönnstedt och Peter Eklöv till Uppsala universitet för misstänkt oredlighet en kort tid efter att mikroplaststudien hade publicerats i vetenskapstidskriften Science. Hon befann sig på forskningsstationen AR på Gotland under samma tid som Oona Lönnstedt och kände inte igen beskrivningen av studien i Science med sina egna iakttagelser därifrån.

Josefin Sundin är nöjd med att Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet har gått djupare än vad både universitetets första utredning och Centrala etikprövningsnämnden tidigare gjorde. Den första utredningen friade forskarna helt och hållet, medan CEPN ansåg att de på ett par punkter fuskat. CEPN ansåg sig dock inte kunna bevisa att själva experimenten var fabricerade.

– Det är väldigt bra att nämnden även granskat mejllistor och flygbiljetter, som bekräftar att hon inte befann sig på Gotland när en del av försöken påstods vara gjorda. Samtidigt tycker jag att det inte ska behöva krävas tre utredningar för att komma fram till detta, säger Josefin Sundin.

Däremot är hon inte helt nöjd med hur beslutet fördelar ansvaret mellan de båda forskarna.

– Jag kan tycka att det är märkligt att den unga kvinnliga forskaren får ta hela ansvaret, medan den seniore manlige forskaren får en annan bedömning. Samtidigt vet jag att det beror på universitetets tidigare regler, som gällde när vi lämnade in vår anmälan, som sade att oredlighet kräver uppsåt. I dag hade nog bedömningen blivit en annan, säger hon.