Strax norr om crossbanan vid sidan av Långåsen, mellan Byle och Nydal, har en bred vägbank byggts mitt i skogen. Men någon anslutning till befintliga vägar finns inte. Vägen börjar vid en stig, löper några hundra meter genom skogen till en vändplan.

Dessutom består vägen av grovt krossmaterial som inte lämpar sig för vanliga bilar.

Det är Swedavia som äger marken. Enligt Karin Andersson vid Swedavias kommunikationsavdelning är syftet med vägen att underlätta skogsbruket.

– Det är en arbetsväg som anlades inför vintern 2016/2017 i samband med en större gallring. Syftet var att nå våra skogsskiften på ett enklare sätt och att underlätta framtida gallring och avverkning enligt den upprättade skogsvårdsplanen. Vägen ser enligt uppgift fortfarande rätt ny ut, men den anlades alltså förra året, skriver Karin Andersson i ett mejl till redaktionen.