Åtta av tio medlemmar i TCO-förbund avser att rösta i valet till Europarlamentet 26 maj 2019. Detta är glädjande siffror! Europavalet är ett viktigt val eftersom parlamentet, tillsammans med rådet, stiftar lagar som har betydelse för Sveriges ekonomi och välstånd. Hur politiken utformas i EU påverkar TCO-förbundens medlemmar. Det handlar om arbetsvillkor, arbetsmiljö, förutsättningar för jobb och tillväxt eller möjligheter att arbeta och studera i andra EU-länder.

Som TCO-ordförande reser jag runt en hel del i Sverige och besöker arbetsplatser i alla sektorer. I dag har jag förmånen att få vara i Uppsala län och att få besöka en av regionens största arbetsplatser – Arlanda.

Arlanda är många svenskars utgång till resten av EU och många andra EU-medborgares dörr när de kommer till Sverige.

Närmare 26 miljoner passagerare reste till och från Arlanda via ett annat EU-land år 2018.

Alla de resor som genomförs till och från Arlanda bidrar till att göra Sverige till en av världens 25 främsta exportnationer. Exempelvis gick år 2017 69 procent av Sveriges export av varor till EU:s inre marknad samtidigt som den svenska importen av varor från den inre marknaden uppgick till hela 76 procent. Vad gäller tjänstesidan så är siffrorna liknande; Sveriges export av tjänster till EU:s inre marknad stod för cirka 68 procent av den totala tjänsteexporten emedan import av tjänster uppgick till 79 procent av den totala tjänsteimporten.

TCO-förbunden samlar fler än 1,4 miljoner välutbildade och professionella tjänstemän i samtliga sektorer. De är väl medvetna om vikten av samarbete. Därför engagerar vi oss i valet till Europaparlamentet den 26 maj och har tagit fram en plattform för de frågor vi som är prioriterade för oss.

Grundläggande för oss är att EU även fortsättningsvis står upp för ett samarbete som bygger på öppenhet och demokrati. Nationalism, protektionism och främlingsfientlighet är inte en del av EU:s framtid.

En av EU:s främsta uppgifter måste vara att utveckla den inre marknaden.

De hinder som finns idag och som drabbar arbetstagare, studenter och seriösa företag måste rivas ned. Konkurrens är både bra och nödvändig men den måste ske på lika villkor.

Som i så många andra frågor är både jobben och hur vi har det på jobbet grundläggande för hur väl ett samhälle fungerar och för sammanhållningen. Tillväxten måste vara hållbar och ta hänsyn till både medborgarna och planeten.

När vi bad Novus fråga TCO-förbundens medlemmar om hur de ser på den fria rörligheten för personer, visar undersökningen på ett mycket starkt stöd för att det ska ske på lika villkor och med social trygghet.

Det ger en fingervisning om vad de svenska Europaparlamentarikerna bör driva i Bryssel och Strasbourg.

I samma undersökning svarade också 85 procent att de tycker att svenska politiker i högre utsträckning borde informera väljarna om vad partierna vill med samarbetet. Kort och gott handlar det om att de partierna måste prata mer om EU.

Min förhoppning är att de politiska partierna i Sverige använder valrörelsen för att diskutera de verkliga EU-frågorna. Alldeles för mycket står på spel och insatsen – vårt välstånd och vår välfärd men också demokratin i hela Europa – är hög.

Eva Nordmark, ordförande

TCO