Uppsala kommunen har beslutat att sätta i gång med detaljplaneläggningen för området längs Granitvägen i Eriksberg. I ett pressmeddelande uppges att målet är att få till en "tydligare prägel av stadsstråk", vilket enligt kommunen uppskattats av många som har hört av sig med synpunkter om utbyggnaden.

Planen är att bygga ett tiotal hus med främst bostäder, men även förskola, restauranger/butiker och parkering ska härbärgeras. Förslaget innebär att parkeringarna utmed Granitvägen bebyggs med hus med 4–6 våningar samt hus med färre våningar in mot Eriksbergsparken.

– Många i Eriksberg efterfrågar ett mer levande centrum med närhet till service. Genom att bygga fler välbehövliga bostäder kan vi samtidigt skapa underlag för mer handel, restauranger och samhällstjänster. Vi kommer att bjuda in Eriksbergsborna till dialog och samråd för detaljplanen och min målsättning är att vi ska kunna anta den under 2020, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.