Det visar en undersökning som Svea Ekonomi gjort.

Undersökningen visar att 47 procent av de tillfrågade inte kan köpa en ny bostad. Avsaknaden av en tillräckligt hög kontantinsats är den vanligaste anledningen, något som cirka 20 procent av de tillfrågade uppgav som främsta orsak till att de inte kan köpa eller byta bostad. Därefter anges amorteringskravet och reavinstskatten av 8 respektive 7 procent som de största hindren. 20 procent uppger även att man inte vill skuldsätta sig ytterligare.

– Trots att bostadspriserna planat ut har åtgärder i form av lånekvoter, krav på amortering och kontantinsats gjort det tufft för många att byta bostad, men framför allt att köpa sin första bostad. Regleringarna stänger ute en väldigt stor andel människor från bostadsmarknaden. Äger man inte redan en bostad är det extra svårt att få ihop pengar till kontantinsatsen. Och utan kontantinsats är möjligheten att få lån hos de traditionella bankerna mycket begränsad, säger Lennart Ågren, vd för Svea Ekonomi. i ett pressmeddelande från företaget.

Den största åldersgruppen som känner sig utestängd från bostadsmarknaden är unga i åldern 18–29 år. Bland äldre i åldersspannet 65–79 år svarar 12 procent att reavinstskatten hindrar dem från att köpa nytt boende.