Sett till hela riket gick villapriserna upp med 2 procent under tredje kvartalet i år, visar statistiken som Statistiska centralbyrån, SCB, presenterade på torsdagen. Mellan de två senaste kvartalen redovisades stigande priser i 17 av landets 21 län. På länsnivå hade Kalmar och Västerbottenslän den största ökningen, med 7 procent.

I Uppsala län har priserna legat stilla sedan den senaste mätningen. 424 småhusaffärer har noterats och medelpriset var cirka tre miljoner kronor.

I Uppsala kommun låg priserna också stilla. Medelpriset för en villa låg på 3 875 000 kronor.