Insändare Har det inte blivit för många cyklar i Uppsala? Jag tänker på alla hyrcyklar och leksaker (sparkcyklar) som skräpar ner våra gator och gångvägar.

Ofta ligger de slängda på trottoarer till förfång för gångtrafikanter; exempelvis personer med nedsatt syn. Jag tycker det börjar likna cykelskam