Insändare Lars Hylander skriver (11/6) om behovet av en gångcykelväg längs Ärnavägen och till Storvad badplats norr om Gamla Uppsala. Cykelfrämjandet har 2017 i diskussioner med kommunen föreslagit en dragning från gamla banvallen via Storvad och vidare längs Fyrisån till Björklingevägen (gamla E4:an). Att dra en gångcykelbana längs ån via Storvad ger många fördelar:

+ Inga backar, vare sig längs Ärnavägen (4-5 m) eller från bron över Fyrisån till Ärnavägen (5-6 m x 400 m lång).

+ Inget bilbuller, vare sig längs Ärnavägen eller Björklingevägen.

+ Vindskydd från nordliga och nordostliga vindar tack vare träden längs ån.

+ 150 meter kortare cykelväg.

+ Attraktivare att cykla längs ån än längs bilvägar.

+ Man kopplar målpunkten Storvad från Björklingevägen.

Gångcykelbanan bör naturligtvis vara belagd, så att den är lättåkt för rullstolburna och barnvagnar och att rullskridsko- och rullskidåkare kan utnyttja banan. Den bör också byggas på så sätt att den inte blir parkeringsplats för bilar.