Tillgänglighet Konstmuseet i Uppsala slott ligger svårtillgängligt uppe på åsens krön. Förslag har funnits att bygga en linbana från Svandammen. Nu finns en möjlighet att nå Konstmuseet och Vasaborgen via den nya busshållplatsen Segerstedtshuset på Dag Hammarskjölds väg.

Från denna hållplats bör en trevlig promenadväg anläggas direkt mot Kung Jans väg. Skyltning bör ordnas samtidigt. Även rullstolsburna kan nå museet via caféet i Kung Jans port.