Insändare Ansvaret för materialbrist i den storleken att den planerade driften på bland annat Akademiska sjukhuset måste ställas in ligger helt på ansvariga regionråd oavsett om det finns delegation eller ej.
Politikerna är valda att företräda oss medborgare och i uppdraget ingick inte att sluta avtal som leder till katastrofala brister i materialförsörjningen även om det råkar vara aningen billigare än den fram till sista september fungerande lösningen.

Jag utgår ifrån att det i avtalet finns vites- och termineringsklausuler som är kopplade till leveransprecisionen, om inte är det fullkomligt svagsint av Regionen.
Antar vidare att det finns en sekundär leverantör som kör 20 procent av volymen och som inom stipulerad tid kan gå upp till 50 procent och senare till 80 procent. 
Fråga: Har regionen satsat på enbart en leverantör? Om så; Varför?

Såsom varande medlem i den mycket stora klubben Vi som betalar vill jag har svar på
- hur mitigeras bristerna och inom vilken tidsrymd?
- hur stora leveransstörningar kan tas upp av eget lager?
- hur förhindras att framtida liknande kalamiteter inte slår igenom på driften?
- hur förhindras framtida leveransstörningar?
- hur gick beslutsprocessen till för att hamna i den här situationen?
- när avgår ansvariga politiker och ersätts av dylika som har koll på verksamheten och inte gömmer sig bakom delegation?