Insändare Vi har i mer än 25 års tid fått läsa att Akademiska Sjukhuset i Uppsala överskridit sin budget. Varje år så har man att i stället för att anpassa budgeten till verkligheten gjort besparingar vilket har resulterat i minskad personalstyrka, färre vårdplatser och nu senaste åren kaos på akuten med mycket långa väntetider. Inte nog med att personal som sjukvårdsbiträden och läkarsekreterare har sagts upp så har personal valt att själva avsluta sin anställning på grund av ohållbara arbetsförhållanden.

 Jag trodde att kulmen nu var nådd och att regionen börjat inse situationens allvar men då kommer nästa klubbslag i nacken. Planerade operationer ställs in på grund av avsaknad sjukvårdsmaterial som katetrar, sterilhandskar, slangar, toapapper med mera. Den ansvarige inköpare på regionen förklarar att man har bytt leverantör och flyttat lagret från Göteborg till Uppsala men att den nya leverantören har inkörsproblem och klarar inte av leverera. I första hand verkar det vara brist på personal som är orsaken. 

Jag som skattebetalare skulle vilja ha svar på varför man har bytt leverantör då den tidigare fungerade klockrent vad jag förstår. Är det så att det har gjorts en ny upphandling och att Apotekstjänst hade det lägsta priset så måste det ställas krav på att Apotekstjänst visar upp att de har alla erforderliga resurser som personal, IT-system, lokaler klara et cetera i god tid före avtalets ingång. Om inte det uppfylls så ska avtalet sägas upp och återgå till den tidigare leverantören. 

Detta kallas kvalitetskontroll, kanske ett nytt uttryck för inköpsavdelningen i regionen. Det sägs också att man i dagsläget inte vill utse någon ansvarig för den uppkomna situationen. Det hjälper jag gärna till med. Det är uteslutande regionen och särskilt chefen för inköpsavdelningen som är ytterst ansvarig. Det är hög tid att låta personal som jobbar i verksamheten vara styrande när så viktiga funktioner upphandlas så kommer det här aldrig upprepas. Samma sak gäller budgeten.