Insändare Birgit Andersson beskriver tydligt i sin insändare i UNT 7/10 vilka problem Postnord ställer till med, när en gul brevlåda är ur funktion. I detta specifika fall i Östa tömdes brevlådan inte under nästan tre (3!) veckor, från den 23/8 till den 12/9! Detta kan man räkna ut genom att notera när brev postats och när de kommit fram till adressaten.

Att den uteblivna tömningen har förorsakat stora problem för allmänheten, kan var och en säkert förstå utan att få flera exempel. Men frågan man måste ställa sig är: Kan man alls lita på Postnord?

Bedöm detta själv, när du får höra vad som framgår vid ett samtal med ansvarig chef i Uppsala:

Postnord har inte för vana eller system för att markera att en brevlåda inte fungerar! Enligt chefen. Att brevlådor kan bli obrukbara vid något tillfälle, är fullt acceptabelt. Enligt min mening. Tekniskt fel etc... Men kan det verkligen vara acceptabelt, att Postnord överhuvudtaget inte har något system för att upplysa allmänheten om att en brevlåda är ur funktion?

Mitt förslag, att man i alla postens bilar bör ha en klisterlapp med texten ur funktion att sätta på lådor vid behov, mottogs tacksamt av ovannämnda chef!

Hur är det möjligt att ingen i Postnords värld har kommit på denna enkla lösning?  Eller är det så att Postnord som "monopolföretag" kan strunta i sina kunder?

Hur ska man annars tolka det faktum att Postnord i det aktuella fallet låter den ovetande allmänheten fortsätta att fylla lådan under de tre veckor, som den inte töms?

Med mycket negativa konsekvenser för många människor! Betalningsuppdrag, fakturor, anbud, ansökningar, anmälningar, beställningar av varor och tjänster, deklarationer, presenter, gratulationer och kondoleanser - alla dessa brev är oftast avsedda att komma fram före ett visst datum. Det är inte bara vykort Postnord ansvarar för!

Inte heller slår brevbärarna larm mer än en enda gång, trots att de passerar lådan under tre veckor utan att tömma den. Ett enda larm, som försvinner ”på vägen”!

Hur är detta möjligt? Finns det alls något tjänstemannaansvar och servicekänsla inom Postnord?

Vad ingår i utbildningen till brevbärare?

Och slutligen: Vad betyder uttrycket ”som ett brev på posten” idag?