Insändare Nu är det verkligen dags för beslutsfattare att vakna. Det går inte att leka företag med folks liv. Skrota allt vad upphandling heter och se till behoven. 

När ett företag vinner en upphandling ska det vara klart att företaget klarar sina åtaganden. Det får inte komma som en överraskning efteråt. 

Sjukvård är inte en vara som man kan förhandla om. Sjukvård är livsnödvändig för alla med behov av den. Skärp er ni som bestämmer.