Insändare ”Hur vågar ni” sa Greta Thunberg i FN. Jag säger detsamma. Hur vågar ni lägga skulden för kommunens dåliga ekonomi på människor med stora funktionsnedsättningar? I en artikel i UNT 3/10 läser vi att Omsorgsnämnden beräknas få ett underskott med 70 miljoner kronor. Orsaken uppges vara att Uppsalabor med stora funktionsnedsättningar plötsligt blivit så många. Hur gick det till? Och så ska de här människorna ha bostäder också och stöd i form av personlig assistans. Oj oj oj! Stackars Uppsala!
 

Vi Uppsalabor betalar skatt till kommunen för att denna ska ansvara för alla våra gemensamma åtaganden. Kommunledningens uppgift är att fördela skattepengarna så att lagstadgat och viktigast kommer först och annat som är frivilligt och mindre angeläget kommer sen. Men kommunens ledning väljer att prioritera det andra framför lagstadgad omsorg. Hur vågar ni?
 

Och UNT – När ska vi se en artikel som i stället pekar ut idrottsarenor, konserthus eller tjogtals kommunala kommunikatörer som orsak till Omsorgsnämndens underskott?