Insändare Stadsdelen Eriksberg planeras för ett omfattande bostadsbyggande där den nuvarande naturnära karaktären kommer att förändras. En betydande förtätning ska genomföras, trots omfattande protester. Eriksberg kommer då under överskådlig framtid att vara en byggarbetsplats. 

Jag föreslår att samtliga politiska partier redovisar sin ställning om den planerade bebyggelsen i Eriksberg, till vägledning för väljarna inför kommande kommunalval. Frågan har så stort intresse i Eriksberg att man kan förvänta att det dramatiskt påverkar väljarnas partival, ifall dessa skiljer sig åt i frågan. 

Redovisningen kan gärna ske som en stor översikt i UNT med möjlighet för läsaren att jämföra och dessutom förstås i respektive partiprogram.