Tidigare har man antagit att det varit lite kört för den gruppen, men så är det inte, säger Johanna Andersson Assarsson, forskare vid Göteborgs universitet.

Personer som har utvecklat fetma redan vid 20 års ålder har ofta haft sjukdomen – och de medföljande hälsoriskerna – en längre tid innan en fetmaoperation övervägs. Tidigare har man därför trott att kirurgin inte skulle ge dem lika bra effekt, men nya resultat från SOS-studien som koordineras från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar motsatsen.

Det har varit en diskussion både inom vården men också i samhället där man antagit att det varit kört om man haft fetma länge. Det har till och med varit svårare för dessa individer att få möjlighet att opereras, säger Johanna Andersson Assarsson, studiekoordinator vid Göteborgs universitet.

Ingen skillnad

Men vi är glada och förvånade över att vi inte kan se någon skillnad i effekterna på diabetes, diabeteskomplikationer, hjärt-kärlsjukdom eller cancer i den gruppen jämfört med individer som utvecklade fetma senare i livet, fortsäter hon.

Resultatet baseras på uppgifter från drygt 4 000 vuxna individer, de flesta i 40-årsåldern vid staren av studien, med fetma. Hälften var opererade för sin sjukdom, den andra hälften utgjorde kontrollgrupp. De två grupperna delades sedan in i undergrupper, utifrån om de vid 20 års ålder var normalviktiga, överviktiga eller feta.

"Ingen quickfix"

Framför allt hoppas Andersson Assarsson att resultatet kan ge hopp till de individer som fått höra att det är kört – och att dessa kan få ett bättre bemötande i vården.

Hittills är det enda säkra sättet att uppnå viktnedgång på gruppnivå fetmakirurgi. Det är ingen "quickfix" utan en hel livsstilförändring (som krävs). Alla patienter ska inte heller opereras – men den här gruppen ska inte per automatik uteslutas från möjligheten, säger hon.