– Tanken är att ge samma möjligheter till konstundervisning som till musik och teater, säger Natasha Dahnberg.

Den nya konstskolan kommer att hållas i Uppsala konstmuseums lokaler i Slottet. Det ger undervisningen en unik möjlighet menar ansvarig konstpedagog Natasha Dahnberg.

– Undervisningen och pedagogiken utgår från museets samlingar och utställningar. Det underlättar då jag kan visa eleverna målningar från museets samlingar och utställningar, säger hon.

Artikelbild

| Natasha Dahnberg är bild- och videokonstnär, bland annat ingår hon i konstnärskollektivet Haka.

Undervisningen kommer att ske en gång i veckan och i grupper om max 10 personer.

– Vi har plats för ungefär 50 elever, men om intresset blir ännu större kanske vi ökar platserna i framtiden, säger Natasha Dahnberg.

Natasha Dahnberg är själv verksam konstnär, bland annat ingår hon i konstnärskollektivet Haka som curerar konst på Köttinspektionen i Uppsala. Hon tycker att det finns ett stort intresse för en ny konstskola. Hennes målsättning med skolan är att även högstadie- och gymnasieelever ska kunna ta del av konstundervisning i Uppsala.

– Jag har undervisat i bildpedagogik tidigare och vet hur stort intresset är för att gå på konstskola. Det finns konstskolor som den på Bro Hjorts Hus, men den riktar sig mer till barn på låg- och mellanstadiet, , säger hon.

Artikelbild

| I höst leder Natasha Dahnberg undervisningen i det nya ämnet bild och form på Uppsala kulturskola.

Tanken är att barnen ska kunna gå i konstskolan från det att de är 7 år fram till 20 år och gradvis avancera, som i musikutbildningen.

På lektionerna lär sig eleverna olika tekniker som måleri, skulptur och digital animation. De får träffa konstnärer som ställer ut och studera gammal och ny konst. Konstpedagogen Natasha Dahnberg är ensam konstpedagog för grupperna.

– Det kommer att vara både teoretisk och praktisk undervisning. Konst är så brett och berör många problem i samhället. Vi kommer titta på konst och föra en dialog kring bland annat miljö, existentiella frågor och politik, säger Natasha Dahnberg.

Traditionellt sett har musikämnet varit det mest etablerade på landets kulturskolor. Bild och digitalt skapande erbjuds bara på en tredjedel av kulturskolorna, enligt utredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69). I utredningen slås det fast att omfattningen av utbudet på kulturskolorna är begränsat, men att många kommuner arbetar för att bredda det.