– Jag sökte jobbet som chef för Upplandsmuseet därför att jag är väldigt förtjust i länsmuseernas spretighet. Här finns både nutid och fornminnen. Det jag vill göra är att skapa utställningar som små och stora har utbyte av tillsammans, säger han.

Som ung arbetade han på Stockholms auktionsverk och byggde upp sin känsla för äldre och nyare föremål. En skillnad är att han idag använder vita vantar då han tar i åldriga ting. Och att han vill låta fler kunna se och uppleva dem.

– Medborgarna har rätt att kunna titta på våra samlingar och med nya tekniska lösningar kan vi göra dem mer tillgängliga. Jag vill visa föremålen och klä in dem i bra berättelser.

Artikelbild

| Barn och vuxna ska kunna uppleva tillsammans på Upplandsmuseet, tycker Daniel Wetterskog.

Vi sitter i Upplandsmuseets nyaste avdelning, barnavdelningen på markplan, som invigdes tidigare i våras. Den är mest för de yngsta museibesökarna och visar en mängd uppsalamiljöer, några med barnboksinfluenser.

Daniel Wetterskog är i full färd med att fundera ut nya basutställningar för resten av Upplandsmuseet. Han menar att det är dags att förnya dem. Närmast kommer han från Scenkonstmuseet i Stockholm, en plats som han under de senaste sex åren varit med om att göra om från grunden. Från början var det ett musik- och teatermuseum. Men så kom dansmuseiföremål och marionetter med i samlingarna och museet behövde dessutom renoveras. Resultatet blev Scenkonstmuseet och ett par av dess utställningar har fått utmärkelsen "årets utställning".

– Det kändes efter sex år som att jag var klar där och det var dags att byta arbetsplats, förklarar han.

När det gäller museiföremål gillar han det mesta, men allmogeföremål har en särskild plats i hans hjärta.

Artikelbild

| Nya digitala lösningar ska ge ökad tillgång för medborgarna till museets samlingar, hoppas Daniel Wetterskog.

– Jag är särskilt svag för dem, enkla, vackra föremål tillverkade med fantastisk hantverksskicklighet och de kan användas till något.

Nu ser han fram emot att ta tag i frågor som länge funnits i luften runt Upplandsmuseet. Till exempel den om huvudmannaskapet för Gamla Uppsala museum, som idag drivs av Riksantikvarieämbetet.

– Jag tror det skulle vara bra om det låg under oss. Inte minst för Disagården intill som vi har ansvar för nu. Det skulle nog utveckla hela området och med rätt teknik kan vi lyfta besöken i Gamla Uppsala, skapa museiupplevelser som rör hälsa och demokrati.

– Men det behövs förstås att vi säkrar ekonomin omkring det, säger han.

Med Uppsala konstmuseum hoppas Daniel Wetterskog på att utveckla ett samarbete, liksom med Uppsalas alla övriga museer. I september ska ett första möte med stadens alla museichefer hållas för att diskutera detta.

Vi pratar också om den mängd samlingar som finns i Uppland och i Upplandsmuseets eget stora förråd i Morgongåva. Och att han är glad för den kunniga personal man mött på sin nya arbetsplats, "som brinner så för sin uppgift".

– Vi visar bara omkring en procent av allt som vi har. Men det finns en del tekniska lösningar för att göra föremålen mer tillgängliga digitalt, säger han.

Och berättar om ett exempel från Scenkonstmuseet där danssteg har gjorts sökbara med en algoritm som avläser dansarnas poser på bilderna.

Arkeologin är en del av Upplandsmuseets verksamhet och han vill också visa museibesökare mer om arkeologiska utgrävningar och att besökaren ska få möjlighet att prova på jobbet själv.

– Så det blir förståeligt hur det går till. Det är ett museums uppgift, menar han.

En annan samarbetspartner för honom är Uppsala fornminnesförening. Sommaren tänker han ägna åt att besöka åtminstone 20 hembygdsgårdar i Uppland.

– Det blir till att öka på löpträningen, för det kommer säkert att bli en del kaffe och bullar, säger han leende.