I utställningen presenteras fyra konstnärskap som på olika sätt undersöker och gestaltar relationen mellan natur och människa. Fokuset är bland annat inställt på framtiden och vilka följder klimatförändringarna kan få. Utställningen pågår fram till och med 8 september. (UNT)