Kultur Den föreställningstekniska personalen på eldhärjade Stora teatern i Norrköping är tillbaka i teaterhusets lokaler efter förra veckans brand – orsakad av ett blixtnedslag.

Enligt Östgötateatern, där Stora teatern i Norrköping ingår, har saneringsarbetet varit framgångsrikt och det är nu ofarligt att vistas på teatern.

Det innebär att scenteknikernas arbete med föreställningen "Faust II", som börjar den 21 september, har återupptagits. Enligt Pia Kronqvist, vd på Scenkonst Öst, är förhoppningen att föreställningen kommer att gå som planerat.

Vi hoppas det. Det kommer nya rapporter varje dag men alla teaterns medarbetare ställer upp till hundra procent för att få teatern att bli hel, säger hon till TT.

Däremot är den del av teatern där branden härjade fortfarande avspärrad. Reparationerna inleds om några veckor och beräknas pågå fram till årsskiftet samtidigt som teaterverksamheten ska pågå parallellt.