Expecto är en nybildad Uppsalakör för unga sångare med intresse och fallenhet för klassisk körmusik och konstmusik. I MHV:s motivering nämns bland annat att kören "redan en vacker klang, säker diktion och rytmisk pregnans". Stipendiesumman är tänkt att delfinansiera deltagande i körläger och tävlingar. Expecto leds av dirigenterna Johanna Pomo och Fredrik Sund.

Lisa Grotherus tilldelas stipendiet för sitt gränsöverskridande musikskapande och för att hon "vet hur man gör för att dra in lyssnaren i musiken". Hon har spelat i flera konstellationer och är i höst aktuell med sitt debutalbum i eget namn, "Dekontee". På albumet både sjunger hon och spelar klarinett.

Olof Wallners pianospel "präglas av stor musikalitet, klangkänsla och passion för musiken", enligt MHV:s motivering. Han håller nu på med sin Masterutbildning vid Kungliga Musikhögskolan och har fått flera utmärkelser på senare år, bland annat Uppsala kammarmusikförenings stipendium.

MHV har sedan starten delat ut mer än 2,5 miljoner kronor i stipendium till unga musiker, tonsättare och ensembler från Uppsala.