Tanken är att belysa problemet och att ett antal frågor ska få svar: hur kan tryggheten för stärkas? Vad är ett hot? Hur jobbar polisen med frågorna? Vilka insatser görs för att skydda författare och journalister? I samtalet deltar bland andra Leif Ericksson, brottmålsadvokat, Peter Lundström, f d polis med lång erfarenhet av att bekämpa hot, Lilian Sjölund, journalist och författare till boken "Hatad". Samtalet leds av Ulla de Verdier. Arrangörer är Uppsala författarsällskap och Regionbiblioteket Uppsala. (UNT)