År 2014 hölls den första snapsvisetävlingen i UNT:s regi, på initiativ av UNT:s redaktionschef Jens Pettersson. I år blir det alltså sjätte gången som en vinnare koras på den sillunch som UKK arrangerar 30 april.

Förra året kom 41 godkända bidrag in till tävlingen och vinnare blev Hilda Degeryd.

Juryn består i år av komikern Jacke Sjödin, musikern Anna-Karin "Ako" Nytell Oldeberg, folkloristen och visforskaren Christina Mattson och UKK:s marknadschef Karin Sävström. Juryns sekreterare är UNT:s kulturchef Johanna Åberg Lundén. Juryn sammanträder traditionsenligt någon vecka före sista april, sjunger igenom alla bidrag och tar fram en vinnare, som sedan koras under högtidliga former på sillunchen.

Såhär tävlar du:

Skriv en text till en melodi som är känd för allmän­heten, se till att ordet ­Uppsala finns med i texten.Skicka din text med angiven melodi till mejladressen snapsvisa@unt.se eller till Johanna Åberg Lundén, UNT, Box 36, 75103 Uppsala. Märk ­kuvertet ”Snapsvisa”. Bidraget måste ha kommit in ­senast torsdag 11 april.