Tanken har väckts av nyvalda riksdagsledamoten Lina Nordqvist (L). Hon vet vad hon talar om, även om vi ännu inte har någon epidemi av mässlingen eller av andra smittsamma sjukdomar.

Det finns barn som av olika skäl inte kan vaccineras. De ska inte behöva dela klassrum med barn vilkas föräldrar låtit lura sig av de propagandister som försöker sprida misstro mot sjukvården. Det är alltså valfriheten för dessa barn och deras föräldrar som Lina Nordqvist kan tänka sig att begränsa – för att skydda de barn som inte kan vaccineras.

Ett annat förslag är att göra vaccinering mot mässlingen obligatorisk för alla som kan få sprutan. Skälet är att det krävs en viss ”kritisk massa” av vaccinerade personer för att skyddet ska bli effektivt. Därför kan frågan om att vaccinera sig eller låta bli inte reduceras till en privatsak.

Propagandan mot vaccinering håller på att bli ett samhällsproblem. Regeringen genom socialminister Annika Strandhäll (S) har uttryckt sin oro och har tillfört 5,5 miljoner kronor till Folkhälsomyndigheten för att förstärka informationen.

Många tycker sig också se ett mönster där ryska så kallade trollfabriker spelar en obehaglig men inte överraskande roll i propagandan. Den falska ”informationen” sprids inte bara till Sverige utan är ett led i en övergripande strategi för att skapa osäkerhet bland annat inom EU. Vi har alla ett ansvar för att inte bidra till oron.

Det borde också Kanal 5 begripa. Barnläkaren Jonas F Ludvigsson skriver på SVT Opinion att kanalen i programmet Sofias änglar lånat sig till en oseriös koppling mellan poliovaccinering och utvecklingsstörning. Kanalens pressansvariga säger att en sådan koppling aldrig görs uttryckligen – men det behövs faktiskt inte heller för att en vanföreställning ska etableras.

Vaccineringsmotståndet är farligt på riktigt.

Håkan Holmberg