Uppsala kommun genomförde häromdagen en ”hemlig markaffär” med universitetet SLU, som fick 167 miljoner kronor för mark vid Ultuna där det ska byggas bostäder. Det blir färre bostäder än vad som planerats, 5 000 i stället för 7 000, eftersom SLU behöver en del av åkermarken för sin undervisning. Statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus var också inblandat, med placeringen av en ny företagspark, Green Innovation Park.

Det är ingenting konstigt i sig, att statliga, regionala och lokala intressen krockar och att man måste hitta lösningar som förhoppningsvis blir optimala för alla inblandade. Men det blir lite märkligt när stora summor byter ägare, högt ovanför huvudet på skattebetalarna, och när en av parterna sitter kvar med alla risker för investeringen.

 

Artikelbild

| Johan Rudström.

Kommunen har redan köpt mark för 1,8 miljarder vid Ulleråker/Ultuna, av landstinget (numera regionen) 2014. ”Vinsten” ska hämtas hem när marken sedan säljs vidare till byggherrarna. Men om byggstarten fördröjs på grund av byggkonjunkturen, eller om miljöprövningar gör att inte lika många bostäder kan byggas, då blir det förlust – särskilt som kommunen ansvarar för infrastruktur som fjärrvärme, vägar, parker och torg. I det här fallet pekar sluträkningen på minus 900 miljoner för Uppsala kommun (SR Uppland 28/8 2019).

Vad som händer med den nya affären är svårt att sia om. Kommunalrådet Erik Pelling (S) hoppas återigen att få tillbaka pengarna, de ska även räcka ”för den sociala infrastruktur som behövs”, säger han (UNT 26/2). Men fallgroparna är många. Inte bara byggkonjunkturen, utan också med förutsättningarna för det nya området man fått i utbyte av SLU ”på andra sidan ån”. På andra sidan en ännu ej miljöprövad bro med en ännu ej beslutad ”kapacitetsstark kollektivtrafik”, alltså.

 

Regionen har fått sina pengar. Staten har snart fått sina, och dessutom sina krav för Uppsalapaketet tillgodosedda. Men det kommer att dröja decennier innan man får veta hur väl Uppsala kommun kommer ut ur alla sina stora tillväxtplaner.

En vanlig Uppsalabo betalar runt 21 respektive 12 kronor på varje intjänad hundralapp till kommunen och regionen. Moms, energiskatt och andra punktskatter till staten, kanske även bolagsskatt. Man önskar förstås att var och en bedriver sin verksamhet så effektivt och affärsmässigt som möjligt, tar väl hand om varje krona.

Men när intressena sammanfaller, som med Uppsalapaketet, vore det på sin plats med mindre av stuprörstänkande och hemlighetsmakeri, mer av öppenhet och pedagogik. Annars kan det sluta med att alla blir förlorare.