Spårvagnar mellan resecentrum, Gottsunda och Bergsbrunna har kommit ett steg närmare med regionens och kommunens beslut att söka statliga bidrag. De 900 miljoner som utlovats av staten för sträckningen Bergsbrunna-Gottsunda ska kompletteras med 1,25 miljarder i bidrag för det så kallade Kunskapsspåret in till centrala staden.

I och med Uppsalapaketet, avtalet med staten om att bygga fyra järnvägsspår till Uppsala och en station i Bergsbrunna i utbyte mot bostäder och kollektivtrafik, har den gamla politiska trätan om spårvagnarna svalnat avsevärt. Alla är nu överens om att söka pengarna. Det definitiva beslutet väntas 2021 och hela spårvägsnätet kan stå klart 2029.

De så kallade superbussarna, BRT-systemet, har ännu inte avskrivits och ska utredas vidare parallellt med spårvägen. ”Innan vi tar ställning om spårväg behöver linjedragningen, angöringen till Resecentrum samt att vi har en ansvarsfull finansiering”, säger Fredrik Ahlstedt (M) till UNT (13/12). Preliminärt kommer staten, om ansökan godkänns, att bidra med drygt hälften av de cirka fyra miljarder som spårvägssystemet beräknas kosta.

Det är bara att hoppas att det går i lås för tveklöst kommer Uppsala att bli mer attraktivt med spårvagnar. Spårvägen har ojämförligt mycket större kapacitet, vilket blir nödvändigt med den utbyggnadstakt som planeras för södra Uppsala. Stadsdelarna i sig blir också mer attraktiva med folkliv och kommersiell verksamhet runt spårvagnsstopp, det finns forskning som visar detta.

I och med beslutet i juni om Uppsalapaketet visade riksdagen att flaskhalsar i landets främsta tillväxtregion drabbar hela landet och att en investering genererar minst lika mycket intäkter som den kostar. Att göra detta till hälften (de 900 miljonerna) borde då inte vara ett alternativ. Om drygt två kommer beslutet, sedan väntar ytterligare åtta års byggande. Men redan när beslutet väl är fattat kommer det att kännas lättare i bilköerna på Dag Hammarskjölds väg.